Klid za řekou, aneb komunitní dům, Brno

Petra Mojžíšová, Hana Vyležíková, AT-3

V rámci ateliéru Město a místo jsme navrhovaly komunitní dům v blízkosti fakulty architektury v Brně, který má sloužit komunitě SKoBA (Studentská komunita budoucích architektů).
Komunita staví na dvou hlavních myšlenkách – první – propojení studentů, architektů a laické veřejnosti a osvěta o dění ve světě architektury. Druhou myšlenkou je tvorba rodinného prostředí mezi studenty a podpora mladých rodičů a mateřství. 


Náš projekt s názvem Klid za řekou představuje dům s mnoha funkcemi – od bydlení a tvoření přes kulturu až po sportovní vyžití a relaxaci. Důležité pro nás bylo jednotlivé propojování funkcí a zároveň zachování diverzity intimních a společenských prostor. Řeka pomyslně odděluje náš dům od ruchu a stresu velkoměsta a vytváří klidné a svěží prostředí pro děti i dospělé.

 
Dům je navržen jako dřevěný skelet pro zachování řádu městské ulice Vídeňská, ale také pro samotný materiál, který v nás vyvolává pocit teplého domova a pohody. 
Dům reaguje na okolní zástavbu ve snaze utlumit nově vznikající polyfunkční dům Viviena, ale zároveň respektuje historickou dominantu území – klášter Milosrdných bratří s kostelem sv. Leopolda.


Veřejný prostor v okolí budovy řešíme okrasným sadem s klasickou strukturou výsadby směrem ke klášteru, navazujeme lipovou alejí na nově vznikající nábřeží a do středu námi řešeného území navrhujeme palouk – jako hlavní prostor setkávání a relaxace.


Pohledy a perspektivy


Model

Blog at WordPress.com.