Kompozice z cihel, adice & subtrakce

Petra Mojžíšová (Šarmanová), ZAR

Prvním úkolem v rámci základů navrhování architektury bylo vytváření kompozic z cihel na různá témata např. symetrie, asymetrie, rytmus nebo bohatství.

Druhým úkolem pak byla témata adice a subtrakce.

Adice mýma očima
Inspiraci na vlastní model jsem čerpala z přírody. V přírodě můžeme totiž nalézt adici téměř všude – květy, listy, větve, plody… Já si pro práci vybrala stonky. Chtěla jsem vytvořit místo, ze kterého by se dal růst přírody pozorovat. Stonky jsem postavila a přidala listy. Význam vyplynul sám z modelování – vytvořila jsem věže s vyhlídkovými terasami, které by byly nejen zpestření centra města, ale také odpočinkovým místem blízko přírody.

Subtrakce mýma očima
Inspiraci jsem obdobně jako u adice hledala v přírodě. Příroda se neustále mění a vyvíjí. Zvířata, rostliny i lidé se rodí, dospívají a umírají. Všechno kolem nás je v neustálém pohybu. Jedním z živočichů, který rychle mění přírodu kolem nás, je kůrovec. Ten krátí život našich lesů. Postupně vyžírá chodbičky do kůry stromů. Ty slábnou, protože nemají dostatek živin. Na prvním modelu jsem zdůrazňovala myšlenku povrchových cestiček, které vedou ke zničení „jádra“ stromu. Postupně jsem ale přenesla myšlenku cest do prostoru, čímž jsem dosáhla také podoby rozpadu dřeva. Vznikl objekt, který by mohl být památkou lesů ničených kůrovcem.

Fotodokumentace cihly


Adice & Subtrakce

Blog at WordPress.com.