Tam a zase zpátky, Re-generace Krnov

Petra Mojžíšová (Šarmanová), AT-2

Kam s ním, kulturák? Vize z krize kultury a deklarovaná priorita města severomoravského Krnova vedoucí k možnému vypsání architektonické soutěže. V rámci vertikálního ateliéru jsme pracovali s ověřením potenciálu multifunkčního sálu pro konání kulturních akcí různého charakteru doplněného o obchodní prostory a aktivně fungující parter, navazující na veřejný prostor. Ve vyšších podlažích se předpokládal návrh komfortního bydlení soudobého charakteru (více-generační bydlení).

Koncept

Zvolila jsem téma dostavby obytného bloku, s doplněním dalších funkcí rozvíjejících potenciál centra malého města (kultura, obchodní parter, veřejný prostor). Základní rozdělení území vychází ze struktury okolní zástavby, podporuje uliční linii, veřejným vnitro-blokem propojuje prostor současných dominant města. Parcela bývalého nefunkčního obchodního domu je využita pro nový městský blok. Ten tvoří soukromé townhouses s obchodně využitelným parterem – nachází se zde řemeslné dílny, studia, ateliéry, obchody. Vyšší patra slouží více-generačnímu bydlení. Veřejný průchozí vnitroblok nabízí prostor pro kulturu, který je pasáží přístupný i z hlavního náměstí města. Silueta nové zástavby je inspirována strukturou původních městských domů, navazuje na historický rytmus zastavění.Dokumentace


Model

Blog at WordPress.com.